Regulamin wypoyczalni strojw w kinie Adria

  • Wydanie stroju odbywa si po dokonaniu wpaty kaucji 50 z w momencie odbioru kostiumu , a take po uiszczeniu kwoty, 30 zotych za wypoyczenie.
  • Istnieje moliwo rezerwacji okrelonego przebrania na termin. Aby zarezerwowa strj naley wpaci 10 z, ktre bdzie odejmowane przy wypozyczeniu.
  • Stroje wypoyczane sa na jedn dob, a zwrotu naley dokona do godziny 17:00 dnia nastpnego , chyba e, zostao to , ustalone inaczej.
  • W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu stroju zostanie naliczona dodatkowa opata, pobierana z kaucji, w wysokoci kwoty kolejnego wypoyczenia przez okres przeduenia.
  • Klient zobowizuje si do uywania kostiumw zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich przerbek ani napraw bez zgody pracownika wypoyczalni.
  • Klient zobowizuje si zwrci kostiumy w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia. Za ewentualne uszkodzenia ponad normalne zuycie powstae z winy klienta ponosi On odpowiedzialno finansow pobieran z kaucji.
  • Zabrania si prania i prasowania jakiegokolwiek ze strojw, bez zgody pracownika wypoyczalni. W przypadku przebrania zabrudzonego ponad normalne uytkowanie klient zobowizuje si pokry koszt tego prania, ktry wynosi 20 z.
  • Wypoyczenie stroju oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.